Ochrana súkromia pre používateľov webových stránok a koncových zákazníkov


Táto webová stránka je prevádzkovaná spoločnosťou Remax Viac, Matejkova 5/A, 841 05 Bratislava. Tento dokument popisuje spôsob, ako zbierame a spracovávame vaše osobné údaje ako správca údajov v spojení s touto webovou stránkou alebo s ďalšími službami, ktoré vám poskytujeme ako koncovému zákazníkovi.

1. Vaše osobné údaje


Pri návšteve tejto webovej stránky o vás automaticky zhromažďujeme tieto osobné údaje: informácie o stránkach, ktoré navštívite na tejto webovej stránke; dátum a čas vašej návštevy, vaša IP adresa, váš webový prehliadač, webová stránka (URL), ktorú ste navštívili pred návštevou tejto webovej stránky a niektoré súbory cookie (pozri Oddiel 2.1 nižšie). Okrem toho zhromažďujeme akékoľvek informácie, ktoré nám poskytnete počas používania tejto webovej stránky. Rovnako spracujeme určité osobné údaje o vás v priebehu toho, keď vám poskytujeme realitné služby. Tieto osobné údaje získavame aj od ostatných členov franšízovej siete RE/MAX. K osobným údajom, ktoré spracúvame v tomto kontexte, patria: vaše meno; vaša adresa; vaše telefónne číslo; vaša e-mailová adresa; zalistovania a s nimi súvisiace informácie a údaje týkajúce sa jednotlivých realitných transakcií. Keď žiadame, aby ste nám poskytli akékoľvek osobné údaje, nie je to povinné. Ale ak tak neurobíte, nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky alebo vo všeobecnosti využívať všetky naše služby v oblasti realitných služieb.
2. Súbory cookie, Google Analytics, Facebook a rozšírenia AddThis
2.1. Súbory cookie


Táto webová stránka používa takzvané súbory cookie. Cookie predstavuje malý súbor, ktorý môže byť vytvorený vo vašom počítači pri návšteve webovej stránky. Súbory cookie sa zvyčajne používajú na poskytnutie dodatočných funkcií pre návštevníkov v rámci stránky. Môžu byť napríklad vytvorené na to, aby sledovali vašu návštevu a podporovali vašu navigáciu na webových stránkach, pomohli vám pokračovať tam, kde ste skončili, a/alebo si zapamätali vaše preferencie a nastavenia, keď opäť navštívite webovú stránku. Súbor cookie nemá prístup k údajom na vašom počítači a nemôže prečítať alebo upraviť akékoľvek údaje vo vašom počítači. Väčšina súborov cookie používaných na tejto webovej stránke sa nazýva dočasné súbory cookie. Po opustení webovej stránky sa tieto súbory automaticky vymažú. Trvalé súbory cookie naopak zostanú vo vašom počítači dovtedy, kým ich neodstránite vo vašom prehliadači. Trvalé súbory cookie používame napríklad na to, aby vás stránka pri návšteve v budúcnosti spoznala. Ak chcete manažovať súbory cookie vytvorené vo vašom počítači, môžete upraviť nastavenia prehliadača tak, aby vás upozornil, keď chce webová lokalita vytvoriť súbor cookie, prípadne môžete úplne zablokovať súbory cookie. Môžete tiež vymazať súbory cookie, ktoré už boli vytvorené vo vašom počítači. Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, ako vykonať tieto kroky, pozrite si funkciu „Pomoc“ vo vašom prehliadači. Upozorňujeme však na to, že zakázanie súborov cookie môže mať vplyv na vaše online zážitky a/alebo vám znemožniť naplno využívať našu webovú stránku.


2.2. Google Analytics


Táto webová lokalita využíva službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookie, ktoré nám pomôžu analyzovať, ako používate tieto webové stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní webovej stránky budú odovzdané a uložené firmou Google na serveroch v Spojených štátoch. Ak táto webová stránka anonymizuje IP adresy, vaša IP adresa budú skrátená spoločnosťou Google v rámci členského štátu EÚ alebo iného členského štátu EHP ešte pred prenosom do Spojených štátov. Iba vo výnimočných situáciách sa na servery Google v Spojených štátoch prenesie úplná IP adresa a až tam sa skráti. Google použije tieto informácie na účely vyhodnocovania vášho používania webovej stránky, zostavenie správ o aktivite na stránke pre operátorov webovej stránky a poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa aktivity webovej lokality a používania internetu. Spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Spoločnosti Google môžete zabrániť zbierať informácie (vrátane vašej IP adresy) prostredníctvom súborov cookie a zabrániť spracovaniu týchto informácií tak, že si stiahnete toto rozšírenie prehliadača a nainštalujete si ho: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrany osobných údajov môžete nájsť v Podmienkach služby Google Analytics alebo Pravidlách ochrany súkromia Google Analytics. Upozorňujeme vás na to, že na tejto webovej stránke je Google Analytics doplnená o „gat.anonymizeIp();“ na zabezpečenie zberu anonymných IP adries (IP maskovanie).


2.3. Rozšírenia sociálnej siete Facebook (tlačidlo Páči sa mi to)


Naše stránky majú integrované rozšírenia sociálnej siete Facebook prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA. Rozšírenia Facebooku sa vyznačujú logom Facebooku alebo tlačidlom „Páči sa mi to“ („Like“) na našej webovej stránke. Tu nájdete prehľad o rozšíreniach sociálnej siete Facebook: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Keď navštívite naše stránky, rozšírenie vytvorí spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom sociálnej siete Facebook. Facebook získa pomocou vašej IP adresy informácie, že ste navštívili našu webovú stránku. Ak kliknete na sociálnej sieti Facebook na tlačidlo „Páči sa mi to“, kým ste prihlásení do svojho účtu na sociálnej sieti Facebook, môžete prepojiť obsah našich stránok na vašom profile na sociálnej sieti Facebook. Facebook tak môže spojiť vašu návštevu našej stránky s vaším používateľským účtom. Zdôrazňujeme, že ako poskytovateľ tejto webovej stránky nemáme vedomosti o obsahu prenášaných údajov alebo o tom, ako ich spoločnosť Facebook používa. Ďalšie informácie nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na adrese http://de-de.facebook.com/policy.php. Ak si neželáte, aby Facebook spájal vašu návštevu našej stránky s vaším účtom na Facebooku, odhláste sa pred návštevou našej stránky z vášho účtu na sociálnej sieti Facebook.


2.4. Rozšírenie AddThis


Naša webová stránka používa aj sociálne bookmarkingové rozšírenie s názvom “AddThis”, ktoré poskytuje spoločnosť Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 (ďalej len “Oracle”). Prostredníctvom služby AddThis poskytuje spoločnosť Oracle aj služby webovej analýzy. AddThis používa na realizáciu popísanej funkcionality súbory cookie. Spoločnosť Oracle zbiera informácie ako vaša IP adresa alebo správanie na našej stránke na účely vyhodnotenia spôsobu, akým ju používate a vytvorenie anonymizovaných hlásení o aktivite na webovej stránke. Tieto informácie použije spoločnosť Oracle na účely poskytovania cielenej inzercie. Oracle môže preniesť zozbierané informácie na svoje servery alebo tretie strany mimo EÚ/EHP. Ďalšie podrobnosti o kategóriách zhromažďovaných údajov a ich spracovaní sú k dispozícii na adrese http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy. Voči zbieraniu údajov spoločnosťou Oracle môžete namietať podľa pokynov na adrese http://www.youronlinechoices.eu/.

3. Účely, na ktoré používame vaše údaje

Vaše osobné údaje na tejto webovej stránke používame s cieľom sprístupniť vám túto webovú stránku, ďalej na generovanie štatistiky používania, na zlepšenie a ďalší rozvoj tejto webovej stránky, na to, aby sme vám poskytli realitné služby a mohli reagovať na vaše požiadavky a správy.


4. Právny základ pre spracovanie


Právny základ pre spracovanie vašich údajov bude naším prevládajúcim oprávneným záujmom (podľa článku 6 ods. 1 písm. f nariadenia EÚ o všeobecnej ochrane údajov, „GDPR“). Ak máme s vami uzavretú zmluvu o realitných službách, právny základ pre spracovanie osobných údajov zozbieraných v súvislosti s touto zmluvou bude pri plnení zmluvy nutnosťou (článok 6 ods. 1 písm. b GDPR). Okrem toho spracujeme vaše osobné údaje, ktoré sme prijali od iného člena franšízovej siete RE/MAX a môžeme preniesť vaše osobné údaje tak, ako je uvedené v Odd. 5 nižšie s vaším súhlasom, o ktorý vás osobitne požiadame (článok 6 odst. 1 písm. a GDPR). Ak požiadame o váš súhlas s používaním vašich osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Tento krok však nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov na základe súhlasu pred jeho odvolaním.


5. Zverejnenia a prenos dát


Pokiaľ je to na vyššie uvedené účely potrebné, môžeme vaše osobné údaje poskytnúť týmto príjemcom: nášmu franšízorovi („regionálny riaditeľ“), a jeho franšízorovi PMSCS REAL ESTATE FRANCHISING, INC., Alpenstrasse 15, Postfach 7863, CH-6302, Zug, Švajčiarsko („RE/MAX Europe“), ako aj franšízistom spoločnosti RE/MAX Europe; GryphTech Inc., 2595 Skymark Avenue, Suite 206, Mississauga, Ontario, Kanada, a Ďalším poskytovateľom služieb, ktorých služby využívame. Niektorí z vyššie uvedených príjemcov sú umiestnení alebo spracúvajú osobné údaje mimo vašej krajiny. Úroveň ochrany údajov v inej krajine nemusí byť rovnaká ako úroveň vo vašej krajine. Vaše osobné údaje však poskytujeme len krajinám, v prípade ktorých Európska komisia rozhodla, že poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov alebo urobíme kroky s cieľom zabezpečiť, aby všetci príjemcovia poskytovali primeranú úroveň ochrany údajov. Môžeme to urobiť napríklad vstúpením do vhodných dohôd o poskytovaní údajov na základe štandardných zmluvných doložiek (2010/87/ES a/alebo 2004/915/ES). Tieto dohody sú na požiadanie dostupné tu viac@remax.sk


6. Doba uchovávania údajov


Vaše údaje, ktoré automaticky zbierame pri návšteve našej webovej stránky, nebudeme uchovávať dlhšie než dvanásť mesiacov. Okrem toho budeme uchovávať vaše osobné údaje, ktoré prijmeme od ostatných členov franšízovej siete najmenej do konca vášho obchodného vzťahu s ktorýmkoľvek z týchto členov franšízovej siete, ako aj následne dovtedy, kým bude trvať zákonná povinnosť uchovávať ich, alebo kým nebudú premlčané potenciálne nároky. To platí aj pre vaše osobné údaje, ktoré zbierame počas vykonávania zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli.


7. Vaše práva a opravné prostriedky


Podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov máte práva (i) skontrolovať, či a aký druh osobných údajov uchovávame vo vzťahu k vám a získať prístup alebo požiadať o kópie takýchto údajov, (ii) požiadať o opravu, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov o vás, ktoré sú nepresné alebo spracované v dôsledku nedodržania platných požiadaviek, (iii) požadovať, aby sme obmedzili zhromažďovanie, spracovanie alebo používanie osobných údajov o vás, (iv) za určitých okolností z opodstatnených dôvodov namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov, (v) do vyžiadať si prenosnosť údajov, nakoľko sa vaše údaje spracúvajú na základe vášho súhlasu, (vi) poznať totožnosť tretích strán, ktorým sú vaše osobné údaje poskytované, a (vii) dať pokyny, ako prípadne zaobchádzať s vašimi údajmi po vašej smrti. Máte tiež právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán, ktorý má na starosti ochranu osobných údajov.

8. Ako nás môžete kontaktovaťMôžete nás kontaktovať na adrese: Remax Viac Matejkova 5/A, 841 05 Bratislava

Kancelária RE/MAX Viac
Matejkova 5/A
841 05 Bratislava
+421 903 566 288
www.remaxviac.sk
viac@remax.sk